E.L.S.A. som Arbetsintegenade Socialt Företag

E.LS.A. Hundcoop startades 3:e september 2012 av tre personer som kände att de ville förändra sin situation. Efter ett antal år i kommunens daglig verksamhet kände att de ville vidare men frågan var bra hur. Då fick de förfrågan om de ville starta ett socialt företag och svaret var självklart ja! Tillsammans med en handledare började de processen hösten 2011 och ungefär ett år senare så startade verksamheten, 3:e september 2013 för att vara exakt. Till en början så rastade man bara hundar då det inte fanns kapital för en lokal men i januari 2013 så öppnades dagiset, som hade från början varit målet. Efter det så har företaget växt i både hundar, människor och kunskap. Första anställningen blev i juni 2013 och ytterligare två september 2013. 

 

                                                                        Idag har E.L.S.A. Hundcoop nio stycken anställda, alla med olika bakgrund och kunskap.

 

 

Dubbel affärsidé

E.L.S.A. liksom många andra sociala företag har en så kallad dubbel affärsidé.

Vår huvudsakliga och bärande affärsidé är att erbjuda kvalitativa tjänster till hundägare men vi erbjuder även platser för arbetsträning, sysselsättning och rehabilitering. Hundarna är vår huvudsakliga affärsidé och det innebär att en del av tiden går till att förbättra verksamheten kring dem men människorna är oerhört viktiga för oss, därför har vi valt att inte ha våra platser som en huvudsaklig inkomst. En av de stora fördelarna med att komma till oss som arbetstränande eller deltagare är att vi alla själva har eller har haft arbetshinder och kan erbjuda en förståelse för den problematik som ett arbetshinder kan medföra.

 

Vi försöker skapa delaktighet och empowerment hos alla som kommer till oss.

Oftast genom att man tillsammans kommer fram till arbetsuppgifter som är anpassade efter ens egna förmåga.

Det är viktigt att man får prova sig fram och får den stöttning man behöver för att gå vidare och utvecklas.

Hundarna, våra promenader och aktiviteter är en bidragande del i den process som en deltagare ofta genomgår med arbetsträning hos oss. 

 

Hos oss finns en handledare vars uppgift är att stötta människorna på E.L.S.A både kooperatörer, anställda och deltagare att utveckla sig själva och hjälpa dem att hitta rätt arbetsuppgifter. I samarbete med kooperatörerna så stöttar även handledaren deltagarna i att successivt öka sin förmåga och att ta eget ansvar inom ett önskat område.