E.L.S.A. som Arbetsintegenade Socialt Företag

E.LS.A. Hundcoop startades 3:e september 2012 av tre personer som kände att de ville förändra sin situation.

 

Efter ett antal år i kommunens dagliga verksamhet kände att de ville vidare men frågan var bara hur...

 

Då fick de förfrågan om de ville starta ett socialt företag och svaret var självklart ja!

 

Tillsammans med en handledare började de processen hösten 2011 och ungefär ett år senare så startade verksamheten, 3:e september 2012 för att vara exakt.

 

Till en början så rastade man bara hundar då det inte fanns kapital för en lokal men i januari 2013 så öppnades dagiset, som från början var målet.

 

Efter det så har företaget växt i både hundar, människor och kunskap. Första anställningen blev i juni 2013 och ytterligare två september 2013. 

 

Idag har E.L.S.A. Hundcoop 6 stycken anställda, alla med olika bakgrund och kunskap.

 

 

Dubbel affärsidé

E.L.S.A. liksom många andra sociala företag har en så kallad dubbel affärsidé.

 

Vår huvudsakliga och bärande affärsidé är att erbjuda kvalitativa tjänster till hundägare men vi erbjuder även platser för arbetsträning, sysselsättning och rehabilitering.

 

Hundarna är vår huvudsakliga affärsidé och det innebär att en del av tiden går till att förbättra verksamheten kring dom. Att hjälpa människor från utanförskap till delaktighet är också oerhört viktigt för oss.

 

En av de stora fördelarna med att komma till oss som arbetstränande eller deltagare är att vi alla själva har, eller har haft arbetshinder och kan erbjuda en förståelse för den problematik som ett arbetshinder kan medföra.

 

Vi försöker skapa delaktighet och empowerment hos alla som kommer till oss.

Oftast genom att man tillsammans kommer fram till arbetsuppgifter som är anpassade efter ens egna förmåga.

 

Det är viktigt att man får prova sig fram och få den stöttning man behöver för att gå vidare och utvecklas.

 

Hundarna, våra promenader och aktiviteter är en bidragande del i den process som en deltagare ofta genomgår med arbetsträning hos oss. 

 

Hos oss stöttar handledarna deltagarna i att successivt öka sin förmåga och att ta eget ansvar inom ett önskat område.