Tips för säsongen

Blågröna alger

Hundar som badar eller dricker vatten ur sjöar eller vattendrag under algblomning kan drabbas av förgiftning. Blågröna alger innehåller algtoxiner (cyanobakterier) som är giftiga för din hund. Om din hund blir förgiftad eller inte beror på halterna av algtoxiner i vattnet, hur länge din hund badar och om hunden druckit av vattnet.

 

 

Göra själv:

Misstänker du att din hund är förgiftad, skölj och schamponera hunden. Se till att din hund inte slickar sig i pälsen.

 

Symtom:

Diarré, kräkningar, fradga, klåda, irritation, kramp, förlamning, leverskador, njurskador, nervskador, lungpåverkan, invärtes blödningar m.m. Kan även leda till dödsfall.

 

 

Läs mer om blågröna alger på Statens Veterinärmedicinska Anstalt.


Fästingar

Fakta om fästingar

Fästingen är ett litet leddjur, släkt med kvalster och spindeldjur. Den trivs bäst på skuggiga och fuktiga platser – gärna lövskog med tät undervegetation. Fästingen lever 2–3 år och utvecklas från någon tiondels mm som larv till 3–4 mm som vuxen.

Del av fästingen sitter kvar

Min hund hade några fästingar som jag plockade bort med fästingplockare men det ser ut som att det finns någonting kvar och huden är lite röd. Vad ska jag göra?

Veterinären svarar:

Det är helt normalt att huden svullnar eller rodnar efter ett fästingbett, så det är ingen fara. Finns det delar av fästingen kvar i huden kan det bli en liten lokal inflammation i huden som stöter bort delarna. Du kan rengöra huden med klorhexidin och försöka peta bort kvarliggande delar, annars kommer de ut av sig självt efter några dagar.

Symtom

Huden kan svullna och rodna där fästingen har suttit och ibland kliar det där fästingen suttit.

Vad kan jag göra själv?

Bästa sättet att undvika fästingbett är att skydda din hund mot fästingar. Det finns många olika preparat som säljs på apoteket, allt från tablett till halsband. Kolla igenom hunden dagligen för att upptäcka och ta bort fästingar så fort som möjligt.

Om hunden som i ditt fall fått en fästing och man inte fått bort den helt är det bra att tvätta med klorhexidin.

När behöver jag uppsöka veterinär?

 

Kontakta veterinär om det uppstår ett sår som inte läker inom 1-2 veckor.

https://www.agria.se/fraga-veterinaren/hund/forgiftning-och-bett/fastingbett/fastingbett/


Huggormar

Många hundägare tror felaktigt att ormbett är ofarliga för hundar. I de lindrigaste fallen blir hunden bara svullen på platsen för bettet. I de medelsvåra fallen uppstår skador på kroppens organ. Hunden får en lever- och njurskada och ofta blodbrist. Allt detta går oftast över med lämplig medicinering och vila.

I de allvarligare fallen får hunden kraftigare leverpåverkan och njurskador. Även störningar i hjärtats funktion förekommer. Blodkropparna faller sönder med allvarlig blodbrist som följd. Blodäggvita läcker ut och det uppstår stora ödem under buken, bröstet och i benen.

Behandlingen syftar till att upprätthålla cirkulation och blodtryck och att dämpa smärta. Intensivbehandling kan ibland omfatta ormserum som motgift.  Trots behandling överlever inte alla hundar ett ormbett

Alla hundar kan bli dåliga av ormbett

Det har stor betydelse var bettet tar. Det vanligaste är att hunden blir biten i nosen och läpparna. Ibland tar bettet i en eller flera av tassarna. Man vet aldrig på förhand vilken hund som kommer att bli dålig, men mängden insprutat gift har stor betydelse.

En orm hugger sitt byte och sprutar in giftet i såret. Ormen doserar uppenbarligen olika vid olika tillfällen. Ibland tycks inget gift komma alls, vid andra tillfällen kommer en större dos.

Symtom på att hunden blivit ormbiten

Ormgiftet är en blandning av ett flertal gifter eller enzymer. De påverkar blodet så att blodkroppar faller sönder och blodproppar bildas. Vissa enzymer bryter ner vävnaderna och under den processen frigörs kroppsegna substanser som också verkar som gift.

Först märks ormbettet inte så mycket på hunden, men efter ett tag blir hunden trött och vill helst ligga ned. Efter någon timme svullnar den bitna kroppsdelen. Om bettet har tagit i nosen eller i läpparna svullnar ansiktet upp mycket kraftigt och når ett maximum efter ett till två dygn.

Läpparna kan bli ett par centimeter tjocka och svullnaden kan sjunka ner på halsen. Om bettet tar i en tass svullnar den upp och svullnaden sprider sig uppåt benet.

Farligast att bli biten i tassen

De flesta tror att de bett som tagit i läppar och nos är de farligaste i tron om att svullnaden ska täppa till luftvägarna. Så är det inte, som tur är. Trots att de flesta hundar blir bitna i nosen, är det de som får bettet i tassen som oftast dör.

När hunden går på benet där ett ormbett tagit bidrar musklernas sammandragningar, tillsammans med blod- och lymfcirkulationen, till spridningen av ormens gift. Det är därför strikt vila är så viktigt. Om hundens storlek medger att du bär den, så ska du göra det.

Det är idag inte klarlagt om cortison har någon entydigt positiv effekt, eller någon effekt alls. Diskussion förs kring cortisonets användning i samband med ormbett, också på humansidan, och i väntan på nya rön kan det idag inte anses tillhöra rutinbehandlingen. Observera att om du har cortison tillgängligt sedan tidigare och ger hunden av preparatet, bör du ändå kontakta veterinär snarast för vidare vård.

Om din hund blir ormbiten - gör så här:

 

  • Håll hunden i stillhet, bär hunden om det är praktiskt möjligt
  • Kontakta alltid veterinär snarast

https://www.agria.se/hund/artiklar/sjukdomar-och-skador/om-hunden-blir-ormbiten/