Tips för säsongen


Fästingar

Fakta om fästingar

Fästingen är ett litet leddjur, släkt med kvalster och spindeldjur. Den trivs bäst på skuggiga och fuktiga platser – gärna lövskog med tät undervegetation. Fästingen lever 2–3 år och utvecklas från någon tiondels mm som larv till 3–4 mm som vuxen.

Del av fästingen sitter kvar

Min hund hade några fästingar som jag plockade bort med fästingplockare men det ser ut som att det finns någonting kvar och huden är lite röd. Vad ska jag göra?

Veterinären svarar:

Det är helt normalt att huden svullnar eller rodnar efter ett fästingbett, så det är ingen fara. Finns det delar av fästingen kvar i huden kan det bli en liten lokal inflammation i huden som stöter bort delarna. Du kan rengöra huden med klorhexidin och försöka peta bort kvarliggande delar, annars kommer de ut av sig självt efter några dagar.

Symtom

Huden kan svullna och rodna där fästingen har suttit och ibland kliar det där fästingen suttit.

Vad kan jag göra själv?

Bästa sättet att undvika fästingbett är att skydda din hund mot fästingar. Det finns många olika preparat som säljs på apoteket, allt från tablett till halsband. Kolla igenom hunden dagligen för att upptäcka och ta bort fästingar så fort som möjligt.

Om hunden som i ditt fall fått en fästing och man inte fått bort den helt är det bra att tvätta med klorhexidin.

När behöver jag uppsöka veterinär?

 

Kontakta veterinär om det uppstår ett sår som inte läker inom 1-2 veckor.

https://www.agria.se/fraga-veterinaren/hund/forgiftning-och-bett/fastingbett/fastingbett/