E.L.S.A är Vänersborgs första sociala företag.

Vår vision

STÄNDIG UTVECKLING I SAMSPEL MELLAN MÄNNISKA OCH HUND.

Hos oss är samspelet och kontakten med våra hundar och våra människor viktigt, därför arbetar vi aktivt med positiv förstärkning.

 

Vi är måna om våra hundar och våra människor, vi lägger fokus på individen och ser till att just individen får det den behöver.

 

Förutom promenader i och kring Vänersborgs fantastiska natur så erbjuder vi alla hundar mental stimulans genom olika former av aktivering.

 

 

Det skall vara trivsamt och roligt för både hund och människa!